akce akce akce akce akce akce

Přijďte si pro odměnu za vysvědčení!

vysvědčení

Warning!

Pozor, pozor – děti, které nám v úterý donesou ukázat své čerstvé vysvědčení a budou mít prospěch s vyznamenáním, dostanou malou odměnu !!!
A pokud nejsou našimi čtenáři, mohou se rovnou přihlásit (1 rodiče s sebou) a budou mít na 1 rok členský příspěvek zdarma!!!

 

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/prijdte-si-pro-odmenu-za-vysvedceni/

Svoz seniorů nad 65 let – 2. pololetí 2015

bus 2Svoz mikrobusem je vždy jednou za 14 dní v pondělí dopoledne mezi 8 a 9 hod.                 (viz tabulka svozů) v termínech:

13.7., 17. 8., 7. 9., 21. 9., 12. 10., 26. 10., 9.11., 23. 11., 7. 12. a 21. 12. 2015

Na tyto dny jsme vyčlenili samostatnou otevírací dobu mimo běžné výpůjční dny, abychom se seniorům mohli ve zvýšené míře věnovat. Proto prosíme ostatní návštěvníky naší knihovny, aby toto respektovali  a využívali k výpůjčkám jim určené dny.

Svoz zajišťují Sociální služby města Mimoň a služba je bezplatná. Svozový mikrobus je zřetelně označen logem Městské knihovny a nápisem „Knihovna“. Před nastoupením je potřeba se prokázat čtenářským průkazem, který je zvlášť označen.

Noví zájemci o službu by se nejdříve měli nahlásit telefonicky na čísle 487 805 003.

Členský příspěvek na 1 rok je pro seniory 50 Kč.

 Tabulka svozu na další straně!

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/svoz-senioru-nad-65-let-2-pololeti-2015/

Upozornění

Error!

Z technických důvodů bude ve čtvrtek 4. června zavřené dětské oddělení

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/upozorneni/

Pasování na čtenáře – školní rok 2014/2015

Jako už v několika uplynulých letech, tak i letos v mimoňské knihovně probíhala celoroční akce Pasování na rytíře řádu čtenářského. Dětské oddělení mimoňské knihovny spolupracovalo s místními základními školami a jejich prvňáčky. Pravidelně jsme se s prvňáčky a jejich učitelkami scházeli v knihovně, děti dostaly čtenářské deníčky, do kterých jim rodiče zapisovali, kolik toho spolu s dětmi přečetli. Tím se snažíme zapojit i rodiče, aby se svými dětmi četli a věnovali jim tak něco málo ze svého času. Všem rodičům, kteří se do této akce zapojili, patří náš velký dík, protože pochopili, že čtení a předčítání svým dětem není ztracený čas, ale naopak čas velmi dobře investovaný.

Děti se po celý školní rok o své čtenářské deníčky vzorně staraly, a proto jsme mohli na konci akce vybrat z každé třídy několik výherců.

Těmi pro letošní rok jsou:

ZŠ a MŠ Mírová

1.A – Viktorie Dřízhalová za 2884 načtených minut a Anna Marie Šmejkalová za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.B – Tereza Junková za 2062 načtených minut a Karolína Mocová za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.C – Daniel Neumann za 1453 načtených minut a Dominik Krejčí za pěkné obrázky.

Fotogalerie

 

ZŠ a MŠ Ralsko

1.A – Jiří Pittner za 3550 načtených minut, Vendy Dvořáková, Nela Strižová, Adéla Drahotová, Filip Hrňa a Barbora Holecová za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.B – Matěj Hanka za 3522 načtených minut, Lucie Pavlíčková, Anita Janů, Veronika Horáčková a Tereza Baťková za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.C . – Eliška Čermáková za 3570 načtených minut, Barbora Rosenkrancová, Kamila Hlaváčová, Kačka Katarinská a Iveta Streiftauová za pěkné

obrázky.

Fotogalerie

Letošní slavnostní pasování probíhalo ve dnech 15.5. a 21.5. 2015 v dětském oddělení mimoňské knihovny. Přišli se na nás podívat i rodiče prvňáčků a i přesto, že naše prostory nejsou moc velké, jsme se sem všichni vešli a nálada byla slavností, jak se sluší a patří na slavnostní pasování na rytíře. Hostem byl jako každý rok pan starosta František Kaiser, který se aktivně podílel na odměňování nových čtenářů. Zároveň bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na zdárném proběhnutí celé akce a to představitelce rytíře a královny. Děkuji pedagogům ze ZŠ, dětem i rodičům, za skvělou spolupráci a doufám, že v ní budeme i nadále pokračovat. Přeji krásné léto, pohodové prázdniny plné zážitků a těším se na další spolupráci.

Miroslava Jesínková

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/pasovani-na-ctenare-skolni-rok-20142015/

Soutěž: Babička v mém životě

Warning!

Městská knihovna Mimoň vyhlašuje soutěž: Babička v mém životě 

Ke 195. výročí narození Boženy Němcové k uvědomění si role babiček v našich životech

Soutěž má dvě části:

  1. Literární část na téma „Píšu o babičce“

(libovolný literární útvar o babičce nebo osobě, která v mém životě hraje roli babičky; jaká je, čím je pro mě…)

    2. Výtvarná část na téma „Maluju babičku“

(výtvarné ztvárnění babičky vlastní či pohádkové nebo osoby, která v mém životě hraje roli babičky)

Termín soutěže: 01. 04. 2015 – 30. 06. 2015

Pravidla soutěže na další straně!

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/soutez-babicka-v-mem-zivote/

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

Knihovna 3V pondělí 23. března 2015 navštívila naši knihovnu spisovatelka Martina Bittnerová. Hodina zajímavých informací o zapomenutých slavných ženách přelomu 19. a 20. století utekla jako voda.

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/beseda-se-spisovatelkou-martinou-bittnerovou/

Program letošních velikonočních dílen

Velikonoční dílny 2015

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/program-letosnich-velikonocnich-dilen/

Svoz seniorů nad 65 let v roce 2015 – 1. pololetí

bus 2Svoz mikrobusem je vždy jednou za 14 dní v pondělí dopoledne mezi 8 a 9 hod. (viz tabulka svozů) v termínech:

12.1.,  26.1.,  9.2.,  23.2.,  9.3.,  23.3., 13.4.,  27.4.,  11.5.,  25.5.,  8.6.,  22.6. 2015.

Na tyto dny jsme vyčlenili samostatnou otevírací dobu mimo běžné výpůjční dny, abychom se seniorům mohli ve zvýšené míře věnovat. Proto prosíme ostatní návštěvníky naší knihovny, aby toto respektovali  a využívali k výpůjčkám jim určené dny.

Svoz zajišťují Sociální služby města Mimoň a služba je bezplatná. Svozový mikrobus je zřetelně označen logem Městské knihovny a nápisem „Knihovna“. Před nastoupením je potřeba se prokázat čtenářským průkazem, který je zvlášť označen.

Noví zájemci o službu by se nejdříve měli nahlásit telefonicky na čísle 487 805 003.

Členský příspěvek na 1 rok je pro seniory 50 Kč.

 Tabulka svozu na další straně!

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/svoz-senioru-nad-65-let-v-roce-2015/

Statistika, to je věda

Říkáte si, jaký byl uplynulý rok u nás v knihovně? Tady je pár čísel:

V průběhu roku se uskutečnilo celkem 93 akcí (besedy s MŠ a ZŠ, jejichž součástí bylo tradiční Pasování na čtenáře pro žáky 1. ročníků, beseda se spisovatelkou H.M. Körnerovou a výtvarné dílny velikonoční i vánoční) = 1 akce za 4 dny

Celý rok probíhala veřejná akce „Sběr víček pro Markétku“ a v knihově se sešlo celkem 2642 kg víček.

Údaje ze statistického výkazu činnosti knihovny ukazují, že počet čtenářů mírně stoupl (ze 375 na 380) stejně jako počet fyzických návštěv (z  6134 na 6316) = cca 26 návštěvníků na každý výpůjční den od pondělí do čtvrtka (když nepočítáme besedy).

Na každého čtenáře připadá ročně půjčených 51 knih, tedy přečtou zhruba 1 knihu týdně.

Do fondu bylo získáno 610 nových knih, odepsáno bylo 231 knih, z toho převážná většina z důvodu značné opotřebovanosti. Stav fondu k 31.12.2014 stoupl na 27525 svazků. Knihovna pravidelně odebírala cca 45 titulů periodik, většinu z nich prostřednictvím levnějších remitend.

A co nás čeká? Pokud to vyjde a získáme dotaci, provedeme celkový up-grade knihovnického systému. V létě nás čeká pravidelná revize celého knihovního fondu (můžete si zkusit tipnout, jak dlouho trvá, než projedete čtečkou cca 27 500 knih z celé budovy).

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/statistika-to-je-veda/

Víčka sbíráme dál – pro Janičku

Městská knihovna v Mimoni vyhlašuje dnem 7. ledna 2015 akci – sběr plastových víček pro potřebnou osobu. Akce bude probíhat do 31. prosince 2015.

Za spolupráce oddělení rodiny a sociálních záležitostí MěÚ v Mimoni bylo vytipováno další dítko, kterému bychom chtěli pomoci. Je jím Janička Šťastná. Janička se v r. 1997 narodila s mentálním a zdravotním postižením a vzhledem k její diagnóze se jí špatně chodí a kulatí se jí záda. Janička bydlí se svými rodiči v našem městě, a proto bychom rádi přispěli na zdravotní polohovací rošt do postele, aby se Janičce dobře spalo. Nevyhazujte prosím plastová víčka z „pet“ lahví do odpadků, ale sbírejte je a tak společně pomůžeme dobré věci.

Vážení spoluobčané, pevně věřím, že se s námi zapojíte do této nové akce a předem Vám za to děkuji.

Nasbíraná víčka můžete odevzdávat v Městské knihovně v obou odděleních, na Městském úřadu na správním odboru, oddělení rodiny a sociálních věcí nebo v Městském muzeu (v pondělí je v muzeu zavírací den).

Je možné sbírat všechny velikosti plastových víček (např. džus, mléko, olej), víčka pouze nesmí obsahovat kovy (aluminiovou fólii).

Miroslava Jesínková, dětské oddělení

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/560/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky