akce akce akce akce akce akce

«

»

Print this Příspěvek

Soutěž: Babička v mém životě

  • Zúčastnit se mohou všechny děti bydlící v Mimoni nebo navštěvující mimoňskou školu.
  • Věkové omezení: 6 – 16 let
  • Každý příspěvek musí být dodaný na papíru formátu A4 a musí obsahovat jméno, příjmení a adresu účastníka + jeho zákonného zástupce, věk účastníka a musí být doručený na adresu: Městská knihovna Mimoň, Svébořická 309, 471 24 Mimoň.
  • Rozsah literárního textu je maximálně 5 normostran. Rukopisy se nevracejí. Soutěžní práce se nebudou zasílat zpět poštou.
  • Kolektiv knihovny vybere z každé části max. 5 soutěžících, kteří obdrží věcné odměny. Proti rozhodnutí poroty a vyhlášení soutěže není možné odvolání.
  • Výherci budou oznámeni na webových stránkách knihovny a v Mimoňském zpravodaji na začátku měsíce září. Práce budou vystaveny v dětském oddělení knihovny.
  • Jedna osoba nebo jeden kolektiv se může zúčastnit jedné i všech částí soutěže. V dané části soutěže lze přihlásit pouze 1 dílo na osobu či kolektiv.
  • Zasláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí s vyhlášenými podmínkami soutěže

 

Permanent link to this article: http://knihovnamimon.cz/soutez-babicka-v-mem-zivote/

Starší příspěvky:
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

V pondělí 23. března 2015 navštívila naši knihovnu spisovatelka Martina Bittnerová. Hodina zajímavých informací o zapomenutých slavných ženách přelomu 19....

Zavřít