akce akce akce akce akce akce

«

»

Print this Příspěvek

Víčka sbíráme dál – pro Janičku

Městská knihovna v Mimoni vyhlašuje dnem 7. ledna 2015 akci – sběr plastových víček pro potřebnou osobu. Akce bude probíhat do 31. prosince 2015.

Za spolupráce oddělení rodiny a sociálních záležitostí MěÚ v Mimoni bylo vytipováno další dítko, kterému bychom chtěli pomoci. Je jím Janička Šťastná. Janička se v r. 1997 narodila s mentálním a zdravotním postižením a vzhledem k její diagnóze se jí špatně chodí a kulatí se jí záda. Janička bydlí se svými rodiči v našem městě, a proto bychom rádi přispěli na zdravotní polohovací rošt do postele, aby se Janičce dobře spalo. Nevyhazujte prosím plastová víčka z „pet“ lahví do odpadků, ale sbírejte je a tak společně pomůžeme dobré věci.

Vážení spoluobčané, pevně věřím, že se s námi zapojíte do této nové akce a předem Vám za to děkuji.

Nasbíraná víčka můžete odevzdávat v Městské knihovně v obou odděleních, na Městském úřadu na správním odboru, oddělení rodiny a sociálních věcí nebo v Městském muzeu (v pondělí je v muzeu zavírací den).

Je možné sbírat všechny velikosti plastových víček (např. džus, mléko, olej), víčka pouze nesmí obsahovat kovy (aluminiovou fólii).

Miroslava Jesínková, dětské oddělení

Permanent link to this article: https://knihovnamimon.cz/560/

Starší příspěvky:
Vánoce v knihovně

Vánoční provoz knihovny Do čtvrtka 18.12.2014 běžný provoz, dále: Pondělí 22.12.2014 otevřeno pouze  oddělení pro dospělé 8 – 11 hod. Úterý...

Zavřít