akce akce akce akce akce akce

Dokumenty

Permanent link to this article: https://knihovnamimon.cz/dokumenty/

Historie knihovny

Mimoňská knihovna patřila k nejstarším knihovnám německo-českým. Byla zřízena již v roce 1888 a přesto, že nebylo mnoho prostředků na nákup nových knih, za přispění ředitelstva a mimoňské veřejnosti byla knihovna neustále zvelebována a podle možnosti rozšiřována.Poválečná doba doznala stagnaci knihovny, až teprve vydáním nového knihovnického zákona došlo v tomto směru k rozmachu. Dohodou mezi zástupci města a učitelstva …

Zobrazit stránku »

Knihovní řád

I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení • V souladu se statutem Městské knihovny schváleným usnesením č. Z02/6/27/167 ZaMě Mimoň dne 27.6.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydává Rada města Mimoně tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ). • Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana …

Zobrazit stránku »

Ceník

Registrační (členské) poplatky: Děti do 15 let 50 Kč Studující 50 Kč Důchodci 50 Kč Pracující 100 Kč Registrační poplatek platí 1 rok od posledního data platby. Poté je nutné registrační poplatek uhradit nejpozději do 1 měsíce, jinak dojde k pozastavení přístupu ke knihovnickým službám. Sankční poplatky (poplatky z prodlení, upomínky):
 Zasílané poštou: I. upomínka  manip. poplatek 20Kč …

Zobrazit stránku »

Pravidla k internetu

Pravidla využívání a přístupu k internetu z počítačů Městské knihovny v Mimoni Přístup k internetu: Počítače vyhrazené pro využívání služeb sítě internet jsou umístěny v obou odděleních knihovny a jsou přístupné ve výpůjčních hodinách oddělení. Mimo tuto dobu se lze předem telefonicky objednat na tel.: 725 701 520 nebo e-mailem: knihovna@kulturamimon.cz Návštěvníci mladší 15-ti let mají vyhrazen přístup k internetu v dětském oddělení ve …

Zobrazit stránku »

Knihovnictví

Z dějin evropské knihy V pradávných dobách, kdy člověk vynalezl oheň, začal vyrábět a užívat primitivní nástroje, začal mluvit a nakonec navazovat styky s ostatními tlupami, vznikla potřeba mluvené slovo zaznamenat pro delší dobu. První obrázková písma se postupně přeměňovala v jednodušší znaky a těžký kámen a rydlo bylo třeba nahradit něčím jiným. V období ranného středověku se střediska kultury …

Zobrazit stránku »