akce akce akce akce akce akce

↑ Návrat na stránku Dokumenty

Print this Stránka

Ceník

Registrační (členské) poplatky:

Děti do 15 let 50 Kč
Studující 50 Kč
Důchodci 50 Kč
Pracující 100 Kč

Registrační poplatek platí 1 rok od posledního data platby. Poté je nutné registrační poplatek uhradit nejpozději do 1 měsíce, jinak dojde k pozastavení přístupu ke knihovnickým službám.

Sankční poplatky (poplatky z prodlení, upomínky):


Zasílané poštou:
I. upomínka  manip. poplatek 20Kč + za každý  půjčený dokument   5 Kč
II. upomínka  manip. poplatek 20Kč + za každý  půjčený dokument   10 Kč
III. upomínka  manip. poplatek 20Kč + za každý  půjčený dokument   20 Kč

Zasílané e-mailem:

I. upomínka  za každý půjčený dokument 5 Kč
II. upomínka  za každý půjčený dokument 10 Kč
V případě nereagování na III. upomínku bude vymáhání dluhu předáno účtárně příspěvkové organizace Kultura Mimoň a k dlužné částce bude připočítán manipulační poplatek ve výši 200 Kč.

Další:

Manipulační poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu 30 Kč
Manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací škody (ztráta nebo poškození dokumentu) 50 Kč / ks
Poštovní manipulační poplatek za MVS 40 Kč / svazek
Tisk černobíle A4 3 Kč / list

Bezplatné služby:

Přístup k veřejnému internetu

Informace o kulturních akcích

Prodej:

Kniha Uličník Mimoně 400 Kč
Mimoňský zpravodaj ZDARMA
Kniha Mimoň v zrcadle staletí 380 Kč
Kniha Zámek v Mimoni 200 Kč

Permanent link to this article: https://knihovnamimon.cz/dokumenty/cenik/