akce akce akce akce akce akce

«

»

Print this Příspěvek

Pasování na čtenáře – školní rok 2014/2015

Jako už v několika uplynulých letech, tak i letos v mimoňské knihovně probíhala celoroční akce Pasování na rytíře řádu čtenářského. Dětské oddělení mimoňské knihovny spolupracovalo s místními základními školami a jejich prvňáčky. Pravidelně jsme se s prvňáčky a jejich učitelkami scházeli v knihovně, děti dostaly čtenářské deníčky, do kterých jim rodiče zapisovali, kolik toho spolu s dětmi přečetli. Tím se snažíme zapojit i rodiče, aby se svými dětmi četli a věnovali jim tak něco málo ze svého času. Všem rodičům, kteří se do této akce zapojili, patří náš velký dík, protože pochopili, že čtení a předčítání svým dětem není ztracený čas, ale naopak čas velmi dobře investovaný.

Děti se po celý školní rok o své čtenářské deníčky vzorně staraly, a proto jsme mohli na konci akce vybrat z každé třídy několik výherců.

Těmi pro letošní rok jsou:

ZŠ a MŠ Mírová

1.A – Viktorie Dřízhalová za 2884 načtených minut a Anna Marie Šmejkalová za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.B – Tereza Junková za 2062 načtených minut a Karolína Mocová za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.C – Daniel Neumann za 1453 načtených minut a Dominik Krejčí za pěkné obrázky.

Fotogalerie

 

ZŠ a MŠ Ralsko

1.A – Jiří Pittner za 3550 načtených minut, Vendy Dvořáková, Nela Strižová, Adéla Drahotová, Filip Hrňa a Barbora Holecová za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.B – Matěj Hanka za 3522 načtených minut, Lucie Pavlíčková, Anita Janů, Veronika Horáčková a Tereza Baťková za pěkné obrázky.

Fotogalerie

1.C . – Eliška Čermáková za 3570 načtených minut, Barbora Rosenkrancová, Kamila Hlaváčová, Kačka Katarinská a Iveta Streiftauová za pěkné

obrázky.

Fotogalerie

Letošní slavnostní pasování probíhalo ve dnech 15.5. a 21.5. 2015 v dětském oddělení mimoňské knihovny. Přišli se na nás podívat i rodiče prvňáčků a i přesto, že naše prostory nejsou moc velké, jsme se sem všichni vešli a nálada byla slavností, jak se sluší a patří na slavnostní pasování na rytíře. Hostem byl jako každý rok pan starosta František Kaiser, který se aktivně podílel na odměňování nových čtenářů. Zároveň bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na zdárném proběhnutí celé akce a to představitelce rytíře a královny. Děkuji pedagogům ze ZŠ, dětem i rodičům, za skvělou spolupráci a doufám, že v ní budeme i nadále pokračovat. Přeji krásné léto, pohodové prázdniny plné zážitků a těším se na další spolupráci.

Miroslava Jesínková

Permanent link to this article: https://knihovnamimon.cz/pasovani-na-ctenare-skolni-rok-20142015/

Starší příspěvky:
Soutěž: Babička v mém životě

Ke 195. výročí narození Boženy Němcové k uvědomění si role babiček v našich životech Soutěž má dvě části: Literární část na...

Zavřít