akce akce akce akce akce akce

»

Print this Příspěvek

Pojďme společně pomoci – sbírejme plastová víčka pro Markétku

Městská knihovna v Mimoni vyhlašuje dnem 1. října 2013 akci – sběr plastových víček pro postiženou osobu. Sběr bude trvat do 1. října 2014.

Za spolupráce oddělení rodiny a sociálních věcí MěÚ v Mimoni bylo vytipováno potřebné dítko, kterému bychom chtěli víčka věnovat. Tím dítkem je Markétka Hodková, narozena 1998, která je těžce mentálně postižená. Markétka bydlí s rodiči v našem městě a tak si myslíme, že by bylo pěkné, kdybychom se jako občané spojili a tím, že víčka z „pet“ lahví nebudeme vyhazovat do odpadků, ale budeme je doma sbírat, tak pomůžeme dobré věci. Víčka budou předána rodičům Hodkovým, kteří výtěžek po jejich odevzdání použijí na zakoupení speciální vzdělávací pomůcky. Vážení spoluobčané, pevně věříme, že se s námi zapojíte do této akce a předem vám za to děkujeme.

Je možné sbírat všechny velikosti plastových víček (např. džus, mléko), víčka pouze nesmí obsahovat kovy (aluminiovou folii).

Nasbíraná víčka můžete odevzdávat:

– v Městské knihovně v Mimoni v obou odděleních (Svébořická 309)

– na Městském úřadě na správním odboru, oddělení rodiny a sociálních věcí (Mírová 121)

– v Městském muzeu od úterý do soboty (V Lukách 101)

– v prodejně Elektro – Aleš Rampas (Mírová 125)

 

Permanent link to this article: https://knihovnamimon.cz/pojdme-spolecne-pomoci-sbirejme-plastova-vicka-pro-marketku/