akce akce akce akce akce akce

Služby

Permanent link to this article: https://knihovnamimon.cz/sluzby/

Meziknihovní výpůjční služba

služba MVS (meziknihovní výpůjční služba) je poskytována podle metodických pokynů pro meziknihovní služby v České republice (http://www.nkp.cz/sluzby/mvs-metpokyny) poskytuje se výhradně registrovaným uživatelům dané knihovny touto službou zprostředkováváme dokumenty, které knihovna nevlastní ve svých fondech (nelze takto zajistit normy ani časopisy) požadavky je nutné zadávat osobně přímo na půjčovně v odd. pro dospělé, u „zavedených“ čtenářů také …

Zobrazit stránku »

Služby a prodej

Registrační (členské) poplatky: Děti do 15 let 50 Kč Studující 50 Kč Důchodci 50 Kč Pracující 100 Kč Registrační poplatek platí 1 rok od posledního data platby. Poté je nutné registrační poplatek uhradit nejpozději do 1 měsíce, jinak dojde k pozastavení přístupu ke knihovnickým službám. Sankční poplatky (poplatky z prodlení, upomínky):
 Zasílané poštou: I. upomínka  manip. poplatek 20 …

Zobrazit stránku »