akce akce akce akce akce akce

«

»

Print this Příspěvek

Statistika, to je věda

Říkáte si, jaký byl uplynulý rok u nás v knihovně? Tady je pár čísel:

V průběhu roku se uskutečnilo celkem 93 akcí (besedy s MŠ a ZŠ, jejichž součástí bylo tradiční Pasování na čtenáře pro žáky 1. ročníků, beseda se spisovatelkou H.M. Körnerovou a výtvarné dílny velikonoční i vánoční) = 1 akce za 4 dny

Celý rok probíhala veřejná akce „Sběr víček pro Markétku“ a v knihově se sešlo celkem 2642 kg víček.

Údaje ze statistického výkazu činnosti knihovny ukazují, že počet čtenářů mírně stoupl (ze 375 na 380) stejně jako počet fyzických návštěv (z  6134 na 6316) = cca 26 návštěvníků na každý výpůjční den od pondělí do čtvrtka (když nepočítáme besedy).

Na každého čtenáře připadá ročně půjčených 51 knih, tedy přečtou zhruba 1 knihu týdně.

Do fondu bylo získáno 610 nových knih, odepsáno bylo 231 knih, z toho převážná většina z důvodu značné opotřebovanosti. Stav fondu k 31.12.2014 stoupl na 27525 svazků. Knihovna pravidelně odebírala cca 45 titulů periodik, většinu z nich prostřednictvím levnějších remitend.

A co nás čeká? Pokud to vyjde a získáme dotaci, provedeme celkový up-grade knihovnického systému. V létě nás čeká pravidelná revize celého knihovního fondu (můžete si zkusit tipnout, jak dlouho trvá, než projedete čtečkou cca 27 500 knih z celé budovy).

Permanent link to this article: https://knihovnamimon.cz/statistika-to-je-veda/

Starší příspěvky:
Víčka sbíráme dál – pro Janičku

Městská knihovna v Mimoni vyhlašuje dnem 7. ledna 2015 akci – sběr plastových víček pro potřebnou osobu. Akce bude probíhat...

Zavřít